Informujemy, że istnieje możliwość przeznaczenia 1% podatku na Fundację Ruchu Światło-Życie. Jest to ogromna pomoc dla całego Ruchu. Dzięki otrzymanemu wsparciu już tak wiele mogliśmy zdziałać! Pozyskane środki zostały przeznaczone na potrzeby rekolekcji, ubezpieczeń uczestników, animatorów oraz OC Fundacji. Dzięki ofiarności wielu z Was każdy uczestnik potrzebujący pomocy w opłacie rekolekcji mógł liczyć na wsparcie. Jednym z celów Fundacji jest także pozyskiwanie środków na różne inicjatywy Ruchu Światło-Życie, takie jak np. Diecezjalny Dzień Wspólnoty.To wszystko nie byłoby możliwe bez Waszej pomocy. Dziękujemy!

Każdy może wesprzeć Ruch Światło-Życie - to tylko 1% podatku, a tak wiele może zdziałać.

Gdzie możesz nas znaleźć?

Adres: ul. św. Pawła 2, 43-300 Bielsko-Biała

NIP: 634-10-46-851

Regon: 001376517

KRS: 0000071891

NRB (główny): 38 8117 0003 0013 0329 2000 0010

Statut Fundacji "Światło-Życie"

Chcesz przekazać nam 1%?

Ośrodek można wesprzeć, przekazując 1% zapłaconego podatku dochodowego – przy rozliczeniu rocznym wskazujemy urzędowi skarbowemu, na rzecz jakiej organizacji pożytku publicznego ma przesłać nasz 1 %.

poz.131: wpisujemy nazwę centrali, czyli: Fundacja "Światło-Życie"
poz. 133: wpisujemy dane naszego ośrodka, aby pieniądze z 1% trafiły do naszej diecezji, czyli: Ośrodek Fundacji "Światło-Życie"w Bielsku-Białej

Informacje do rozliczenia rocznego 1%

Za wszystkie przekazane na cel Fundacji środki serdecznie dziękujemy!