O jeden krok dalej...

IMG 20200308 161117

 

Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” powołała Konferencja Episkopatu Polski w roku 2000. W ten sposób zrealizowana została wizja ks. Blachnickiego, który już od początku lat 80-tych zabiegał o to by Ruch znalazł swoje odzwierciedlenie w Kościele i jeszcze bardziej w niego wzrastał. Widział w ten sposób zabezpieczenie dla całego charyzmatu i bogactwa Ruchu oraz aprobatę i potwierdzenie przez autorytet Kościoła.


Dla nas jako Oazowiczów stowarzyszenie jest możliwością jeszcze większego zaangażowania w posługę. W ten sposób mogę potwierdzić, że odczytałem Ruch jako swoją drogę i miejsce w Kościele. Potwierdzam, że biorę na siebie odpowiedzialność za tą wspólnotę. Z drugiej strony dzięki temu możesz mieć istotny wpływ na wybór moderatora diecezjalnego i generalnego oraz wyznaczanie kierunków w jakich podąża Ruch.
Wstąpienie w szeregi stowarzyszenia to również formalno-prawne zaangażowanie się w naszą wspólnotę. Jest to bowiem deklaracja wstąpienia w byt posiadający osobowość prawną. Poprzez ten fakt stajemy się równiż świadkami stylu życia jaki związany jest z naszym charyzmatem. Oczywiście, że tak – trzeba w tym wszystkim być szaleńcem – chyba jak każdy Oazowicz.
Forma prawna jest również dla Ruchu możliwością funkcjonowania w wymiarze finansowym, prawnym czy pracowniczym. Daje możliwość podjęcia odpowiedzialności finansowej za naszą wspólnotę czego wymiarem są składki członkowskie (oczywiście w duchu możliwości odpowiednich dla każdego z członków).
Niesamowicie istotne jest, by w szeregach stowarzyszenia nie brakowało wciąż nowych członków, którzy będą wnosić świeże spojrzenie i wskazywać wyzwania jakie stają przed Ruchem we współczesnym świecie. To kolejna przygoda do której zaprasza nas Chrystus! Tak przygoda! Bo tak wiedzę możliwość dzielenia się pomysłami, realizowania wspólnych projektów, odkrywania wyzwań, rozwijania swoich talentów… a wszystko w duchu rozeznawania woli Bożej.
W każdej diecezji może funkcjonować odpowiednia sekcja stowarzyszenia. Tak również jest w naszej diecezji bielsko-żywieckiej. Dlatego też zachęcam każdego kto może by poprzez Stowarzyszenie razem z nami pochylał się nad wyzwaniami stojącymi przed Ruchem Światło-Życie. Przed nami jeszcze wiele… A co? O to możesz już dziś zapytać Ducha Świętego!


Jarosław Pszczółka